Q8 Oils

Q8 Oils

TÜM SORUNLARDAN İZOLE EDİLMİŞ BİR PARTNER YAĞLAMA + SOĞUTMA malzemelerle reaksiyona girerek bozulmaz.
Boyalı tezgah aksamında tahrifat yapmaz.
Allerjik etkenler yaratmaz.
Noktasal kesme yüzeyine en yakın nüfuz etme yeteneği.
En iyi kayganlık performansı.
Yüksek basınçlı pomplarda köpürmez.
Saflık oranı yüksek, seyreltilmemiş ürün.